30 מתחרים על שני מגרשים. ההצעה הזוכה- פי 10 ממחיר המינימום